Oferty EFS

OFERTY I PROJEKTY EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNOŚCIOWEGO realizowane w placówkach NIBYLANDIA : Zielona Góra, Nowa Sól, Świdnica

Nibylandia - Zielona Góra

Zapraszamy do uczestnictwa w przetargach ofertowych. W przypadku zainteresowania zapraszamy do zapoznania się z wybranymi plikami poniżej.

Nibylandia - Nowa Sól

Zapraszamy do uczestnictwa w przetargach ofertowych. W przypadku zainteresowania zapraszamy do zapoznania się z wybranymi plikami poniżej.

18.04.2018 – Oferta zatrudnienia w żłobku w Nowej Soli
18.04.2018 – Oferta zatrudnienia w przedszkolu w Nowej Soli

02.05.2018 – Zapytanie ofertowe nr 1 – wyposażenie w meble dla przedszkola w Nowej Soli
02.05.2018 – Zapytanie ofertowe nr 2 – wyposażenie w zabawki i pomoce dydaktyczne dla przedszkola w Nowej Soli
09.05.2018 – Zapytanie ofertowe nr 1 – wyposażenie w meble dla żłobka w Nowej Soli
09.05.2018 – Zapytanie ofertowe nr 2 – wyposażenie w zabawki dla żłobka w Nowej Soli
09.05.2018 – Nowa Sól – Regulamin naboru do przedszkola NIBYLANDIA
09.05.2018 – Nowa Sól – Regulamin naboru do żłobka NIBYLANDIA
09.05.2018 – Nowa Sól – Wniosek o przyjęcie dziecka do przedszkola NIBYLANDIA
09.05.2018 – Nowa Sól – Wniosek o przyjęcie dziecka do żłobka NIBYLANDIA
11.05.2018 – Zapytanie ofertowe  nr 3 – na świadczenie usług cateringowych dla przedszkola w Nowej Soli
16.05.2018 – Wynik postępowania ofertowego  nr 1 – wyposażenie w meble dla przedszkola w Nowej Soli
16.05.2018 – Wynik postępowania ofertowego  nr 2 – wyposażenie w zabawki i pomoce dydaktyczne dla przedszkola w Nowej Soli
16.05.2018 – Zapytanie ofertowe  nr 3 – na świadczenie usług cateringowych dla żłobka w Nowej Soli
16.05.2018 – Zapytanie ofertowe  nr 3A – na świadczenie usług cateringowych dla przedszkola w Nowej Soli
21.05.2018 – Wynik postępowania ofertowego nr 1 – dostawa wyposażenia – mebli dla żłobka w Nowej Soli
21.05.2018 – Wynik postępowania ofertowego nr 2 – dostawa zabawek dla żłobka w Nowej Soli
21.05.2018 – Zapytanie ofertowe nr 1A – dostawa wyposażenia i mebli dla żłobka w Nowej Soli
29.05.2018 – Wynik postępowania ofertowego nr 3 – dostawa cateringu dla żłobka w Nowej Soli
29.05.2018 – Zapytanie ofertowe nr 3A – na świadczenie usług cateringowych dla żłobka w Nowej Soli
30.05.2018 – Wynik postępowania ofertowego nr 1A – dostawa wyposażenia i mebli dla żłobka w Nowej Soli
30.05.2018 – Wynik postępowania ofertowego nr 3A – dostawa cateringu dla przedszkola w Nowej Soli

05.06.2018 – Zapytanie ofertowe nr 3B – na świadczenie usług cateringowych dla przedszkola w Nowej Soli
11.06.2018 – Wynik postępowania ofertowego nr 3A – dostawa cateringu dla żłobka w Nowej Soli
18.06.2018 – Wynik postępowania ofertowego nr 3B – dostawa cateringu dla przedszkola w Nowej Soli

17.09.2018 – Zapytanie ofertowe nr 2 – na świadczenie usług cateringowych dla przedszkola w Nowej Soli
17.09.2018 – Zapytanie ofertowe nr 4 – plac zabaw w Nowej Soli

09.10.2018 – Wynik postępowania ofertowego nr 4 – plac zabaw dla przedszkola w Nowej Soli
09.10.2018 – Zapytanie ofertowe nr 1A – na dostawę i montaż wyposażenia dla przedszkola w Nowej Soli
09.10.2018 – Zapytanie ofertowe nr 4A – plac zabaw w Nowej Soli
25.10.2018 – Wynik postępowania ofertowego nr 4A – plac zabaw dla przedszkola w Nowej Soli
25.10.2018 – Wynik postępowania ofertowego nr 1A – dostawa i montaż wyposażenia dla przedszkola w Nowej Soli

10.12.2018 – Wynik postępowania ofertowego nr 1 – dostawa i montaż wyposażenia dla przedszkola w Nowej Soli
10.12.2018 – Zapytanie ofertowe nr 1B – na dostawę i montaż wyposażenia dla przedszkola w Nowej Soli

27.01.2019 – Wynik postępowania ofertowego nr 1B – dostawa i montaż wyposażenia dla przedszkola w Nowej Soli

05.02.2019 – Zapytanie ofertowe nr 1C – na dostawę i montaż wyposażenia dla przedszkola w Nowej Soli
05.02.2019 – Załącznik RODO

16.03.2020 – Regulamin rekrutacji do projektu – Żłobek Nowa Sól obowiązujący od 16.03.2020 r. 

16.03,2020 – Wniosek do żłobka Nowa Sól RPO Lubuskie 2020 obowiązujący od 16 marca 2020

Nibylandia - Świdnica

Zapraszamy do uczestnictwa w przetargach ofertowych. W przypadku zainteresowania zapraszamy do zapoznania się z wybranymi plikami poniżej.

19.03.2018 – Zapytanie ofertowe nr 1 – wyposażenie kuchni
21.03.2018 – Zapytanie ofertowe nr 2 – dostawa produktów żywnościowych
21.03.2018 – Oferta zatrudnienia w żłobku
22.03.2018 – Regulamin rekrutacji do projektu – Żłobek Świdnica
22.03.2018 – Załącznik nr 1 do regulaminu rekrutacji – wniosek o przyjęcie dziecka do żłobka w Świdnicy
28.03.2018 – Wynik postępowania na dostawę wyposażenia kuchni w postępowaniu ofertowym

16.04.2018 – Regulamin rekrutacji do projektu – Przedszkole Świdnica Nibylandia szansą na lepszy start
16.04.2018 – Wniosek do przedszkola do projektu – Przedszkole Nibylandia w Świdnicy szansą na lepszy start
18.04.2018 – Oferta zatrudnienia w przedszkolu w Świdnicy

16.05.2018 – Wynik postępowania na dostawę żywności do Żłobka Nibylandia w Świdnicy w postępowaniu ofertowym
17.05.2018 – Zapytanie ofertowe nr 1 – wyposażenie w meble dla przedszkola w Świdnicy
17.05.2018 – Zapytanie ofertowe nr 2 – wyposażenie w zabawki i pomoce dydaktyczne dla przedszkola w Świdnicy
30.05.2018 – Wynik postępowania ofertowego nr 1 – wyposażenie w meble dla przedszkola w Świdnicy
30.05.2018 – Wynik postępowania ofertowego nr 2 – wyposażenie w zabawki i pomoce dydaktyczne dla przedszkola w Świdnicy

27.07.2018 – Zapytanie ofertowe nr 4 – żywność

20.08.2018 – Zapytanie ofertowe nr 5 – plac zabaw
21.08.2018 – Wynik postępowania na dostawę żywności do Przedszkola Nibylandia w Świdnicy w postępowaniu ofertowym
30.08.2018 – Wynik postępowania ofertowego nr 5 – dostawa i montaż urządzeń na plac zabaw do przedszkola w Świdnicy

23.07.2020 – zapytanie ofertowe nr 4A – na dostawę wyposażenia multimedialnego i elektronicznego dla przedszkola w Świdnicy

19.03.2018 – Zapytanie ofertowe nr 1 – wyposażenie kuchni
21.03.2018 – Zapytanie ofertowe nr 2 – dostawa produktów żywnościowych
21.03.2018 – Oferta zatrudnienia w żłobku
22.03.2018 – Regulamin rekrutacji do projektu – Żłobek Świdnica
22.03.2018 – Załącznik nr 1 do regulaminu rekrutacji – wniosek o przyjęcie dziecka do żłobka w Świdnicy
28.03.2018 – Wynik postępowania na dostawę wyposażenia kuchni w postępowaniu ofertowym

16.04.2018 – Regulamin rekrutacji do projektu – Przedszkole Świdnica Nibylandia szansą na lepszy start
16.04.2018 – Wniosek do przedszkola do projektu – Przedszkole Nibylandia w Świdnicy szansą na lepszy start
18.04.2018 – Oferta zatrudnienia w przedszkolu w Świdnicy

16.05.2018 – Wynik postępowania na dostawę żywności do Żłobka Nibylandia w Świdnicy w postępowaniu ofertowym
17.05.2018 – Zapytanie ofertowe nr 1 – wyposażenie w meble dla przedszkola w Świdnicy
17.05.2018 – Zapytanie ofertowe nr 2 – wyposażenie w zabawki i pomoce dydaktyczne dla przedszkola w Świdnicy
30.05.2018 – Wynik postępowania ofertowego nr 1 – wyposażenie w meble dla przedszkola w Świdnicy
30.05.2018 – Wynik postępowania ofertowego nr 2 – wyposażenie w zabawki i pomoce dydaktyczne dla przedszkola w Świdnicy

27.07.2018 – Zapytanie ofertowe nr 4 – żywność

20.08.2018 – Zapytanie ofertowe nr 5 – plac zabaw
21.08.2018 – Wynik postępowania na dostawę żywności do Przedszkola Nibylandia w Świdnicy w postępowaniu ofertowym
30.08.2018 – Wynik postępowania ofertowego nr 5 – dostawa i montaż urządzeń na plac zabaw do przedszkola w Świdnicy

04.03.2020 – Zapytanie ofertowe nr 1 – na dostawę produktów żywnościowych dla przedszkola w Świdnicy

04.03.2020 – zapytanie ofertowe nr 4 – na dostawę wyposażenia multimedialnego i elektronicznego dla przedszkola w Świdnicy

04.03.2020 – zapytanie ofertowe nr 3 – na dostawę zabawek i wyposażenia oraz pomocy dydaktycznych i terapeutycznych dla przedszkola w Świdnicy

04.03.2020 – Wniosek zgłoszeniowy_do_projektu-Przedszkole_Swidnica

04.03.2020 – zapytanie ofertowe nr 2 – na dostawę mebli dla przedszkola w Świdnicy

19.03.2018 – Zapytanie ofertowe nr 1 – wyposażenie kuchni
21.03.2018 – Zapytanie ofertowe nr 2 – dostawa produktów żywnościowych
21.03.2018 – Oferta zatrudnienia w żłobku
22.03.2018 – Regulamin rekrutacji do projektu – Żłobek Świdnica
22.03.2018 – Załącznik nr 1 do regulaminu rekrutacji – wniosek o przyjęcie dziecka do żłobka w Świdnicy
28.03.2018 – Wynik postępowania na dostawę wyposażenia kuchni w postępowaniu ofertowym

16.04.2018 – Regulamin rekrutacji do projektu – Przedszkole Świdnica Nibylandia szansą na lepszy start
16.04.2018 – Wniosek do przedszkola do projektu – Przedszkole Nibylandia w Świdnicy szansą na lepszy start
18.04.2018 – Oferta zatrudnienia w przedszkolu w Świdnicy

16.05.2018 – Wynik postępowania na dostawę żywności do Żłobka Nibylandia w Świdnicy w postępowaniu ofertowym
17.05.2018 – Zapytanie ofertowe nr 1 – wyposażenie w meble dla przedszkola w Świdnicy
17.05.2018 – Zapytanie ofertowe nr 2 – wyposażenie w zabawki i pomoce dydaktyczne dla przedszkola w Świdnicy
30.05.2018 – Wynik postępowania ofertowego nr 1 – wyposażenie w meble dla przedszkola w Świdnicy
30.05.2018 – Wynik postępowania ofertowego nr 2 – wyposażenie w zabawki i pomoce dydaktyczne dla przedszkola w Świdnicy

27.07.2018 – Zapytanie ofertowe nr 4 – żywność

20.08.2018 – Zapytanie ofertowe nr 5 – plac zabaw
21.08.2018 – Wynik postępowania na dostawę żywności do Przedszkola Nibylandia w Świdnicy w postępowaniu ofertowym
30.08.2018 – Wynik postępowania ofertowego nr 5 – dostawa i montaż urządzeń na plac zabaw do przedszkola w Świdnicy

04.03.2020 – Zapytanie ofertowe nr 1 – na dostawę produktów żywnościowych dla przedszkola w Świdnicy

04.03.2020 – zapytanie ofertowe nr 4 – na dostawę wyposażenia multimedialnego i elektronicznego dla przedszkola w Świdnicy

04.03.2020 – zapytanie ofertowe nr 3 – na dostawę zabawek i wyposażenia oraz pomocy dydaktycznych i terapeutycznych dla przedszkola w Świdnicy

04.03.2020 – Wniosek zgłoszeniowy_do_projektu-Przedszkole_Swidnica

04.03.2020 – zapytanie ofertowe nr 2 – na dostawę mebli dla przedszkola w Świdnicy

04.03.2020 – Regulamin_naboru_do_przedszkola_NIBYLANDIA Świdnica II

16.03.2020 –  Wynik postępowania ofertowego nr 3 – wyposażenie w zabawki i pomoce dla przedszkola w Świdnicy

16.03.2020 –  Wynik postępowania ofertowego nr 2 – wyposażenie w meble dla przedszkola w Świdnicy

25.03.2020 – Wynik postępowania ofertowego nr 4 – wyposażenie multimedialne i elektroniczne dla przedszkola w Świdnicy

01.04.2020 – Wynik postępowania ofertowego nr 1 – dostawa żywności do Przedszkola Nibylandia w Świdnicy 

23.07.2020 – zapytanie ofertowe nr 4A – na dostawę wyposażenia multimedialnego i elektronicznego dla przedszkola w Świdnicy

POJAWIŁY SIĘ PYTANIA?

Skontaktuj się z nami. Chętnie doradzimy i odpowiemy na każde z nich.