DZIEŃ ZNACZKA POCZTOWEGO

Dziś dzień ZNACZKA POCZTOWEGO
Znów dowiemy się nowego
Kto to jest filatelista
Plastyk może? Programista?
W NIBYLANDII panie zawsze
Znajdą to co najciekawsze
By nam temat wytłumaczyć
I zrozumieć co to znaczy
I jak zawsze jest ciekawie
Przy nauce i w zabawie.