Author: nibylandia

Zadania przedszkola to m.in. rozwijanie kompetencji kluczowych. Jednym z nich jest kształtowanie kompetencji cyfrowych. Naszym zadaniem jest wychowanie dzieci do umiejętnego korzystania z urządzeń cyfrowych, podejmowanie samodzielnej aktywności poznawczej z ich wykorzystaniem. Kompetencje cyfrowe to m.in. poszukiwanie i przetwarzanie wiedzy z wykorzystaniem technologii multimedialnej. […]